Trzy pytania 

„Neuronauka a spory o naturę ludzką” - chcąc odpowiedzieć na tak postawiony problem dr Mateusz Hohol postawił przed zebranymi w byłej poczekalni dworcowej, a dzisiaj w hallu Miejskiej Biblioteki Publicznej trzy pytania:

- Czy nasze umysły mogłyby istnieć bez naszych ciał i mózgów?

- Czy jesteśmy wolni w swoich decyzjach?

- Czy zachowania (np. moralne) są „zapisane” w naszych mózgach?Na żadne z powyższych pytań nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, bo też i takiej po prostu nie ma. Są za to różne koncepcje, różne podejścia naukowców, zależne nie tylko od medycyny, czy np. neurologii, ale także od ogólnego rozwoju technicznego i naukowego. Szczególnie ważny dla niektórych naukowców był rozwój informatyki i komputeryzacja naszego życia. I to do tego stopnia, że zachłyśnięci nowymi możliwościami komputerów zaczęli szukać odpowiedzi na tak zadane pytania w analogii naszego mózgu z komputerem. Oczywiście takie spojrzenie dla każdego, kto zna komputer „od środka” jest absurdalne. W końcu komputer to tylko „nieco bardziej skomplikowany młotek”, narzędzie pomocne tyle, że w pracy umysłowej człowieka. Owszem, ma pamięć, ma centralny ośrodek przetwarzania danych, ma procedury, funkcje i algorytmy postępowania, ale ma ich tylko tyle, ile stworzy dla niego człowiek. Nowe rozwiązania technologiczne i programistyczne pozwalają na ich samodzielne „uczenie się”, ale i tak jest to wynik działania programisty, a nie maszyny. Zawartość jego pamięci, a nawet system operacyjny, który poniekąd jest takim jego umysłem, można kopiować, przenosić, usuwać, dowolnie zmieniać. Można ten komputerowy umysł zapisać na dyskietce czy pendriwie i mieć go bez mózgu i ciała, jakim jest całe to urządzenie wraz z procesorem, pamięciami ROM i RAM. A czy tak można potraktować nasz umysł, nasze wspomnienia, przeżycia, doświadczenia, porażki i sukcesy, frustracje i radości, naszą wiedzę, kompetencje i indywidualne zdolności?

Czy zapach róży może istnieć bez jej kwiatu? Ktoś powie: owszem, przecież mamy perfumy i różne olejki? Ok, pachną tak samo. Ale skąd wiedzielibyśmy, że to zapach róży, gdyby jej nie było?

A czy ja zdrowy i ja chory to ta sama osoba? Czy ja po upojnej nocy to ten sam ja po tragicznej utracie ukochanej osoby? Czy ja z guzem mózgu to ten sam ja po udanej operacji jego usunięcia?

Pytania można mnożyć. I zadawali je i sobie i nam filozofowie, matematycy, czarownicy i wiedźmy, lekarze, fizycy i artyści. D'ou venons nous? Que sommes nous? Ou allons nous?  pytał Paul Gauguin. Ale chyba nie namalował swojego dzieła po to, aby usłyszeć odpowiedź. W najlepszy dla siebie sposób przedstawił problem, nad którym chyba każdy z nas od czasu do czasu się zastanawia, a jeżeli nie, to wcześniej czy później takie pytania sobie zada.

Neuronauka to stosunkowo młoda dziedzina nauki, tak młoda, że nawet we współczesnych edytorach teksów termin ten traktowany jest jak słowo nieznane, chociaż został on wprowadzony w połowie lat 60. ubiegłego wieku, a więc jeszcze przed powstania edytorów tekstu. Jak wiele innych, tak i ta dziedzina nauki musiała czekać na rozwój innych dziedzin, od takich jak biologia molekularna, genetyka, neurologia, psychologia, psychiatria, aż po elektronikę, fizykę jądrową i techniki informatyczne. A czy kiedykolwiek da jednoznaczną odpowiedź na tytułowe trzy pytania? Być może tak, ale kto wie, czy nie będzie to już „Matrix”.

Serdecznie dziękujemy panu dr Mateuszowi Hoholowi za przybliżenie nam rozważań współczesnych naukowców nad naszymi egzystencjalnymi problemami.

Piotr Kolecki 
foto:Jan Ceklarz, Piotr Kolecki 


dr MATEUSZ HOHOL

doktor, adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania dotyczą przede wszystkim kognitywistyki/psychologii matematyki, czyli poznawczego przetwarzania liczb i struktur geometrycznych, oraz metodologii (neuro)kognitywistyki. Opublikował na ten temat książki "Umysł matematyczny" i "Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych" oraz wiele artykułów, m.in. w czasopismach, takich jak Psychological Research, Frontiers in Behavioral Neuroscience, PeerJ, Frontiers in Psychology, Foundations of Science, Journal of Computational Neuroscience.

Aktualnie realizuje grant Opus "Mechanizmy poznania geometrycznego" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Laureat Nagrody Naukowej Polityki, Stypendium "Start" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.