Ogłoszenia z gościńca na rok 2023

3 listopada w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszkańcy Rabki mieli okazję spotkać się z prof. Antonim Dudkiem, historykiem, politologiem i publicystą. Antoni Dudek jest profesorem nauk humanistycznych, profesorem zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. 
Przy sali wypełnionej do ostatniego miejsca (ponad 70 osób), po godzinnym wykładzie o meandrach polityki i gospodarki w Polsce po 1989 roku, przez kolejną godzinę zebrani dyskutowali z panem profesorem o nurtujących ich dylematach związanych zarówno z przeszłością, jak i z teraźniejszymi wydarzeniami oraz przyszłością. 
Prof. Antoni Dudek jest autorem i współautorem wielu wydawnictw, a Jego komentarze do historycznych i bierzących wydarzeń można śledzić w internecie:
„Dudek o Historii”.

:::Film Fundacji Kinematograf ze spotkania

     

21 września, z okazji 70-lecia nadania Rabce praw miejskich nasze Stowarzyszenie uhonorowane zostało okolicznościowym medalem (projektu naszego wice)
i albumem "Rabka-Zdrój - miejsca, których już nie ma".
  

       

Dr Katarzyna Ceklarz i Piotr Kolecki wzięli udział w jubileuszowym, X RabkaFestiwal 2023. Katarzyna wygłosiła wykład "Selfi z Bazylem czyli etnografia na nowo", a Piotr przeprowadził warsztaty literacko-muzyczne z najmłodszymi uczstnikami Festiwalu "Witaj w Rabce"

Zdjęcia: Aleksander Hordziej.


16 czerwca na zaproszenie Dawnej Rabki Czar, Piotr Kolecki razem z Markiem Leszczyńskim czyli duet Pathman, zilustrowali muzycznie i na żywo film niemy "Mocny człowiek" z 1929 roku. Słowo wstępne wygłosiła Ola Starmach z Kina pod Baranami, a wydarzenie odbyło się w hallu powstałej w latach 1901-1904 willi "Pod Józefem", za co serdecznie dziękujemy Mariuszowi (na drugim zdjęciu za muzykami).


Bez skrofułów. Choroby społeczne w PRL
9.06.2023, Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju

Wykład prof. IH dr hab. Eweliny Szpak z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dotyczył społecznego problemu choroby Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Społeczeństwo polskie po II wojnie światowej zmagało się z licznymi problemami zdrowotnymi, spośród których jednym z najważniejszych była gruźlica. W związku z palącą potrzebą terapii gruźlicy w Rabce zorganizowano ponad dwa tysiące miejsc leczniczych dla dzieci, zmieniając przy tym oblicze miejscowości – jej strukturę społeczną, liczbę ludności, a także krajobraz kulturowy. Z tego względu temat wykładu wpisuje się w 70. rocznicę uzyskania przez Rabkę praw miejskich.

Czy (i jak) w PRL-u radzono sobie z gruźlicą i innymi chorobami zakaźnymi? Dane przedstawione podczas odczytu jasno wskazują na poważne trudności. Lecznictwo chorób zakaźnych w PRL, w porównaniu np. z sąsiednią Czechosłowacją, pozostawało w tyle. Pomimo heroicznej nieraz pracy kadry medycznej, istniało wiele przeszkód, zarówno w organizacji służby zdrowia, jak i na szczeblu lokalnym. Uwarunkowania społeczne, w tym nieufność do działań władzy, ale także do samej medycyny, stanowiły olbrzymią barierę w realizacji założonych celów. Mimo to, dzięki akcji szczepień przeciwko gruźlicy, do której sukcesu przyczynił się także pracujący w Rabce prof. Jan Rudnik, udało się w latach 70. XX w. opanować sytuację.

Jan Ceklarz 

  


29 kwietnia Piotr zaśpiewał (nowość) i zagrał nowy, solowy materiał na otwarciu nowej siedziby Księgarni "Między Słowami", którą od lat prowadzi Kasia Salczyńska. W starej siedzibie Księgarni odbyło się wiele imprez, w tym kilka naszych.


22 stycznia 2023 r.

22 stycznia, podczas Spotkania Noworocznego, nasz Prezes Jan Ceklarz odebrał od burmistrza Leszka Świdra specjalne podziękowanie. 
Za co? Kliknijcie poniżej.  

   

 

  stat4u