1 marca 2022 r. -  Promocja książki „Z dziejów medycyny w Rabce”
Po przerwie spowodowanej covidem, zorganizowaliśmy pierwsze od ponad roku spotkanie na "kulturowym gościńcu". 1 marca do sali teatru "Rabcio" zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych historią lecznictwa w Rabce na promocję książki „Z dziejów medycyny w Rabce”. Przybyli na spotkanie autorzy krótko zaprezentowali swoją część wydawnictwa.

W drugiej części wręczyliśmy naszą nagrodę za "Kulturowe wydarzenie roku 2021".

Całe spotkanie zakończył koncert grupy Kuby "Bobasa" Wilka, która zaprezentowała kilkanaście szlagierów z lat 60. i 70. ub. wieku.

9 grudnia Jan i Katarzyna Ceklarzowie  promowali w Radiu Kraków to wydawnictwo. Aby posłuchać, kliknij :::TUTAJ

:::fotorelacja

Autorzy wydawnictwa, w pierwszym rzędzie od lewej:  Tomasz Szurmik, Tadeusz Kasperczyk, Tomasz Wieja, Monika Jugowicz, i Katarzyna Ceklarz.
W drugim rzędzie od lewej: Ryszard W. Gryglewski, Janusz Hałuszka, Jan Ceklarz, Piotr Sadowski, Józef Szlaga i Joachim Buchwald. 
„Z dziejów medycyny w Rabce”
to wydana staraniem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec we współpracy z Katedrą Historii Medycyny UJ przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego monografia poświęcona historii rabczańskiego lecznictwa. W wydawnictwie pod redakcją dr n. med. Jana Ceklarza, dr Katarzyny Ceklarz oraz prof. dr hab. Ryszarda W. Gryglewskiego, w 16 rozdziałach na ponad 550 stronach przedstawiony został szeroki zakres problematyki związanej z ogłolnie pojętą medycyną, od  początków lecznictwa w Rabce, przez dzieje kolonii leczniczej dla dzieci z gruźlicą, skomplikowane losy instytucji medycznych w czasie konfliktów zbrojnych, aż po czasy współczesne.

Spis treści:

Wstęp 
Preface 

CZĘŚĆ I

 • Katarzyna Ceklarz, Medyczne i etnograficzne związki Izydora Kopernickiego z Rabką 

 • Ryszard W. Gryglewski, Rabczańska kolonia lecznicza dla dzieci skrofulicznych za czasów profesora Macieja Leona Jakubowskiego 

 • Michał Chlipała, Refleksje nad rozwojem Rabki w polskim piśmiennictwie balneologicznym i turystycznym okresu międzywojennego 

 • Alicja Maślak-Maciejewska, Żydzi u rabczańskich wód 

 • Katarzyna Ceklarz, Zakład leczniczo-wychowawczy sióstr nazaretanek w Rabce w latach 1919–1978 

 • Tomasz Wieja, Modernizm a zdrowie. Kompleks architektoniczny zakładu leczniczo-wychowawczego sióstr nazaretanek w Rabce 

 • Janusz H. Skalski, O wodolecznictwie i leczeniu uzdrowiskowym w dawnej Polsce. Szkice wybrane 

CZĘŚĆ II

 • Piotr Sadowski, Medycyna wojenna w Rabce podczas konfliktów zbrojnych XX wieku 

 • Józef Szlaga, Szpital w Rabce w świetle faktów i dat 

 • Monika Jugowicz, „Pstrowski” – śląski ośrodek chorób dzieci w Rabce 

 • Jan Ceklarz, „Uzdrowisko Rabka” – przedsiębiorstwo państwowe i spółka akcyjna 

CZĘŚĆ III

 • Janusz Hałuszka, Od solanki do pletyzmografu całego ciała. Pozycja lecznictwa dla dzieci w Rabce w skali krajowej
  i międzynarodowej 

 • Katarzyna Ceklarz, Joachim Buchwald, Janusz Hałuszka, Irena i Jan Rudnikowie – lekarze, uczeni, organizatorzy 

 • Joachim Buchwald, Historia torakochirurgii dziecięcej w działalności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju 

 • Tadeusz Kasperczyk, Anna Marszałek, Dariusz Mucha, „Wielka czwórka z Rabki”. Od teorii do praktyki poprzez rozwiązania innowacyjne w rehabilitacji 

 • Tomasz Szurmik, Karol Bibrowicz, Andrzej W. Mitas, Metoda „Pressio”. Historia rozwoju polskiej innowacyjnej koncepcji leczenia pacjentów ze skoliozą 

Indeks osób 

Sponsorami wydania książki zostali: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec.

 

Nagrodę za "Kulturowe wydarzenie roku 2021" przyznaliśmy Stowarzyszeniu Dawnej Rabki Czar za organizację wydarzenia "Dawnej Rabki Czar". Czerwcowa impreza w 2021 roku odbyła się po raz trzeci, ale jej pierwsza odsłona miała miejsce w 2018 roku. Inicjatorką wydarzenia jest Małgorzata Rybinska, prezes Stowarzyszeniu Dawnej Rabki Czar i to ona odebrała statuetkę, tradycyjnie wykonaną przez Stanisława Mlekodaja. 
Więcej informacji o wyróżnionej imprezie można znaleźć na stronach www.dawnejrabkiczar.pl 
oraz www.fundacjaprowincjonalna.pl/drc.html

Kulturalny Koncert Kuracyjny - to tytuł koncertu kończącego spotkanie, w którym wystąpili: Kuba "Bobas" Wilk - fortepian, Justyna Biedrawa - śpiew oraz Bogdan Świerczek - instrumenty perkusyjne i śpiew.

tekst i zdjęcia: Piotr Kolecki