O naprawie III Rzeczpospolitej

3 listopada w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej mieszkańcy Rabki mieli okazję spotkać się z prof. Antonim Dudkiem, historykiem, politologiem i publicystą. Antoni Dudek jest profesorem nauk humanistycznych, profesorem zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, był członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. 
Przy sali wypełnionej do ostatniego miejsca (ponad 70 osób), po godzinnym wykładzie o meandrach polityki i gospodarki w Polsce po 1989 roku, przez kolejną godzinę zebrani dyskutowali z panem profesorem o nurtujących ich dylematach związanych zarówno z przeszłością, jak i z teraźniejszymi wydarzeniami oraz przyszłością. 
Prof. Antoni Dudek jest autorem i współautorem wielu wydawnictw, a Jego komentarze do historycznych i bierzących wydarzeń można śledzić w internecie:

  Blog Antoniego Dudka lub  „Dudek o Historii”.
:::Film Fundacji Kinematograf ze spotkania  

     

Prof. Antoni Dudek
 – polski historyk, politolog i publicysta, profesor nauk humanistycznych, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (2010–2016),  profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.