Świętowanie pamięci.
12 listopada 2010r.

 

 Podstawą rozwoju w każdym rozumienia tego słowa jest przeszłość. Przeszłość przekazywana ustnie na rodzinnych spotkaniach, przeszłość gromadzona w szufladzie ze starymi zdjęciami, przeszłość poukładana na półkach w szafie z książkami, przeszłość skatalogowana w muzeach, przeszłość odbudowana w skansenach - wszystkie te akty przeszłości stanowią punkty orientacyjne, umożliwiające nam precyzyjnie określić nasz aktualny stan przebywania. Bez nich tkwilibyśmy pod drzewem, nie wiedząc czy mamy się wyprostować, czy pozostać na czterech łapach.

Specyficznymi aktami przeżywania przeszłości jest świętowanie. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo są nam one potrzebne w patrzeniu w przyszłość. Każdemu świętowaniu towarzyszy śpiew, taniec, wspólne jedzenie, rozmowy. W każdym świętowaniu obok zwykłych uczestników występują osoby szczególne. Każde świętowanie jest zamknięciem jakiegoś etapu. Każde świętowanie jest rozpoczęciem nowej drogi.

W tym kontekście szczególnym świętowaniem było spotkanie 12 listopada w sali teatru „Rabcio”, do którego doszło za sprawą Katarzyny Ceklarz, autorki książki „Monografia Muzeum im. Władysława Orkana”. Wzięły w nim udział, obok autorki, która opowiedziała o pisaniu tej swoistej „pamięci o pamiętaniu”, osoby szczególnie związane zarówno z naszą „placówką pamiętania” jak i z powstaniem monografii. 


Bardzo praktyczną potrzebę istnienia Muzeum Wł. Orkana przedstawił w swoim wykładzie 
dr hab Jan Święch prof UJ, a
o swoim rabczańskim okresie pracy muzealnika 
opowiadała etnograf Magdalena Kroh. 


Głos zabrali także Maciej Jachymiak, starosta powiatu nowotarskiego i Marek Szarawarski - radny powiatowy. 
Wśród gości na sali obecni byli: Maria Lechowska-Bujak, dyrektor muzeum w latach 1962-1990,  Jerzy Kapłon - dyrektor COTG PTTK w Krakowie, etnografowie Urszula i Piotr Krzywy, Krzysztof Pisiewicz - prezes FRRR, Marek Kurzeja - dyrektor GPN, Dominika Wachałowicz-Kiersztyn - dyrektor Muzeum W.Orkana, Joanna Lelek - dyrektor 
MOK, Zbigniew Wójciak - dyrektor teatru „Rabcio”

Nad całością spotkania czujnie i z humorem, w specyficzny dla siebie sposób, ale w pełni profesjonalnie panowała Dorota Majerczyk z SMKL. Podpisywaniu książki towarzyszyła kapela górali Piotrka Majerczyka, Kuby Rusieckiego i Grzegorza Pintschera. Na zakończenie, z godzinnym recitalem wystąpiła ::Basia Stępniak-Wilk. Pięknie i z uczuciem wyśpiewała swoje teksty. Czasem odpytywała, a czasem kokietowała publiczność, wciągając nas do „współbycia”.

Ulica Orkana, główny trakt uzdrowiska, bierze początek przy muzeum Wł.Orkana... 
główny trakt uzdrowiska prowadzi do starego, XVI-wiecznego kościółka...
...co to za droga, co nie prowadzi do świątyni?  
 

tekst i foto   
Piotr Kolecki  

  :::fotorelacja Jana Cieplińskiego


Starostwa Powiatowego
w Nowym Targu

Książka ukazała się dzięki wsparciu:
  

Urządu Miasta 
Rabka-Zdrój


  
Fundacji Rozwoju Regionu Rabka

Sponsorem koncertu był 

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 
oraz nasze Stowarzyszenie.