Jan Ceklarz

Słodycz kultury

  


foto Jan Ceklarz 

„Pogotowie Sztuki” Piotra Biesa zafundowało Rabczanom (osób kilka) oraz nierabcznom (zdecydowana większość) możliwość uczestnictwa w nie byle jakim wydarzeniu artystycznym, skomponowanym harmonijnie ze współbrzmiących ze sobą sposobów artystycznego wyrazu.

W pierwszej części zaprezentowane zostały rzeźby uznanego artysty, dyrektora zasłużonej placówki – Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Stanisława Cukra. Prezentowane prace były wyborem z jego bogatego dorobku, których wspólnym przesłaniem było sacrum. Stanisław Cukier otwierając wystawę wypowiedział chyba swoje credo, proste w przekazie, ale głębokie treściowo, że w życiu ważna jest wrażliwość. Głębię tej odwiecznej prawdy ludzie odkrywają przez całe życie. Artyści mają jeszcze dar jej wyrażenia. 

Druga część spotkania w, o tyle ciasnych, co gościnnych salach wystawowych Piotra Biesa, przeszła na muzyce Piotra Koleckiego, której założeniem jest odkryć, wyeksponować i - w miarę możliwości - ustrukturyzować brzmienie, będące jednak w całym przekazie fundamentalne. Wystawie Cukra w oprawie Koleckiego udało się zharmonizować brzmienie strun w duszach uczestników, do czego sami się potem przyznawali. 

Wszystko to miało miejsce 16 o 16:00 (listopada 2013 r.).